Prince2 Proces Projektforløb

PRÆ-PROJEKT

Start af et projekt

    1.    Udnævne styregruppeformand 

    2.    Sammensætte og udnævne projektorganitionen

    3.    Udarbejde udkast til Business Case 

    4.    Vælge projektfremgangsmåde og sammensætte projektgrundlag

    5.    Planlægge Initieringsfasen

Projektgrundlag

    1.    Projektdefinition 

    2.    Udkast til Business Case

    3.    Slutproduktbeskrivelse

    4.    Projektfremgansmåde

​    5.    Projektorganition

    6.    Rollebeskrivelser

Plan for innitieringsfasen

Dagslog

Erfaringslog

 

Initieringsfasen

    1.    Udarbejde.: 

           a. Risikostyringsstrategi

           b. Kvalitetsstyringsstrategi   

           c. Konfigurationsstyringsstrategi

           d. Kommunikationsstyringsstrategi

           e. Udarbejde projektplan 

            f. Udbygge Business Case

Samle Projektinitieringsdokumentationen (PID)

 

Leveringsfaser

     1.   Planlægge den næste fase

     2.   Opdatere Projektplanen

     3.   Opdatere Business Cassen

     4.   Raportere faseafslutning

     5.   Udarbejde en Afvigelsesplan

Opdatere

     1.   PID

     2.   Konfigurationsposter

     3.   Risikoregister

     4.   Emneregister

     5.   Kvalitetsregister

 

Udstede arbejdspakke til Teamleder 

 

 Sidste leveringsfase        

 

 Afslutning af et projekt

    1.   Forberede planlagt afslutning

    2.   Overdrage produkter

    3.   Evaluere projektet

    4.   Anbefale afslutning af projekt

 

    a.   Projektafslutningsraport 

    b.   Erfaringsraport

    c.   Plan for udbyttereview

av design projektledelse av AVIXA Medlem